เข้าชมแบบบ้าน

MODERN MEDITATE

MODERN MEDITATE

อาคารปฏิบัติธรรม กุฏิพระ

การออกแบบนั้นแนวคิดในการออกแบบให้ดูเรียบง่ายสมถะไม่หรูหราจนเกินไปพื้นที่ใช้สอยพอแค่ความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรม

พร้อมห้องน้ำที่เข้าถึงได้จากระเบียงด้านนอก โครงเหล็กด้านข้างนอกจากเป็นงานตกแต่งยังสามารถใช้สำหรับตากจีวรได้อีกด้วย