คลังความรู้

ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีรูปแบบมากมาย แต่น้อยแบบนักที่จะเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันนับว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดีเราลองมาดูกันว่า งานออกแบบที่เหมาะสมทำอย่างไร

ออกแบบบ้านน็อคดาวน์ผู้สูงอายุอย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัย

"เลือกบ้านผู้สูงอายุอย่างไรให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข"

ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเราต้องอยู่อาศัยร่วมกับคนในครอบครัว และหนึ่งในสมาชิกในบ้านนั้นก็มีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลมากกว่าคนในวัยอื่นๆทั้งทางสภาพร่างกายและจิตใจ ทางจิตใจเราสามารถดูแลท่านโดยการให้ความรักความเอาใจใส่ ชวนพูดคุยไม่ให้ท่านเหงา ส่วนความต้องการทางร่างกายนั้นสามารถทำได้ไม่ยาก โดยอาศัยการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนบางส่วนรวมถึงการเลือกใช้วัสดุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายในบ้านได้อย่างปลอดภัยและความสุข ดังนี้

1. ไม่ว่าเป็นพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ ควรมีความฝืดของผิวสัมผัสกระเบื้องชนิดที่กันลื่นได้ พื้นไม้ไม่ควรขัดให้มีความมันวาวมากนัก เพราะจะลื่นมากหากเป็นบ้านเก่าที่มีการปูพื้นมาก่อนแล้ว ปัจจุบันนั้นมีน้ำยาที่สามารถฉีดหรือทาเพื่อลดความมันวาวและความลื่นลงได้ส่วนพื้นพรมก็เป็นสิ่งทีผู้สูงอายุอาจเดินสะดุดได้ ควรเอาออกหรือหากต้องการคงไว้ก้ต้องติดขอบและมุมของพรมให้แน่น ไม่นูนหรือเปิดขึ้นมาให้เสียงต่อการเดินสะดุดได้

2. โต๊ะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นโต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆ ควรเอื้ออำนวยต่อการใช้งานด้วยโดยความสูงของโต๊ะสำหรับการใช้งานของผู้ใช้รถเข็นนั้นต้องลดระดับลงมากจากความสูงของโต๊ะปกติเล็กน้อย หน้าโต๊ะควรสูงประมาณ 75 เซนติเมตร ส่วนพื้นที่ใต้โต๊ะควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ไม่ควรมีลิ้นชักและมีความลึกมากกว่า 40 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข็นรถเข้าไปใช้งานได้สะดวกนั้นเอง
3. ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ หรือ Emergency Call Bell ไว้บริเวณห้องนอน หัวเตียง ในห้องน้ำ หรือแม้กระทั้งห้องนั่งเล่นและเชื่อมต่อไปยังกริ่งส่งเสียงเตือนที่ติดตั้งในทุกๆจุดของบ้านเพื่อให้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ใกล้ผู้สูงอายุ เราก้ยังสามารถได้ยินเสียงกริ่งเมื่อมีการช่วยเหลือ ปัจจุบันมีระบบที่ทันสมัยขึ้นเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ทและส่งสัญญาณมายังโทรศัพท์ของเราได้ด้วยรวมถึงติดเครื่องตรวจจับไฟไหม้หรือจับควัน เพราะผู้สูงอายุมีความคล่องตัวน้อยหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน จะได้เข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทันการณ์

4. ความสม่ำเสมอของแสงสว่าง เพราะผู้สูงอายุนั้นมีสายตาระหว่างพื้นที่สว่างกับพื้นที่มืดจึงเป็นไปได้ไม่ดีนัก ฉะนั้นภายในบ้านควรมีแสงสว่างที่สม่ำเสมอ กล่าวคือ ระหว่างห้อง ระหว่างภายในและภายนอก ควรมีการให้ความสว่างที่ใกล้เคียงกัน และค่อยๆปรับความสว่างเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานได้อย่างปลอดภัย
5. ประตูต้องกว้างกว่าปกติ บานประตูทั่วไปจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ 70 เซนติเมตร แต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุและใช้รถเข็น บานประตูต้องมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร

6. ประตูบานเลื่อนสะดวกกว่า นอกจากประตูบานเลื่อนจะประหยัดพื้นที่ในการใช้งานมากกว่าบานเปิดแล้ว สำหรับผู้สูงอายุไม่ว่าจะอยู่บนรถเข็นหรือไม่ จะสามารถเปิดประตูบานเลื่อนได้สะดวกและปลอดภัยกว่า
7. ติดดั้งราวจับ ควรต้องติดราวจับในระดับ 80 - 90 เซนติเมตรตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงโถส้วมหรือจุดอาบน้ำ เพื่อให้ยึดจับของผู้สูงอายุจับได้สะดวกป้องกันอันตรายจากการลื่นหกล้นภายในห้องน้ำ

8. สวิตซ์ไฟต้องใหญ่ชัดเจน ลักษณะของสวิตซ์ไฟที่ควรจะเป็นคือต้องมีขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีสีขาวและเรืองแสงได้ในที่มืด ตำแหน่งอยู่สูงจากพื้นในระยะที่ผู้ที่นั้งรถเข็นสามารถใช้งานได้สะดวก อีกทั้งควรรวมแผงสวิตซ์พัดลม แอร์ หรือระบบต่างๆ ไว้ในตำแหน่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น ที่หัวเตียง เป็นต้น

9. หลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับ แน่นอนว่าพื้นต่างระดับ ทำความลำบากกับผู้สูงอายุทั้งการเดินและการใช้รถเข็น หากจำเป็นต้องทำพื้นที่ต่างระดับ ต้องทำทางลาดควบคู่กับไปในทุกตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนระดับ ความลาดชันของทางลาดต้องไม่เกิน 1 : 12 ตัวอย่างเช่น พื้นต่างระดับ 1 เมตร ต้องมีทางลาดยาว 12 เมตร เป็นต้น

10. เก้าอี้ทุกตัวควรมีที่พักหรือที่ท้าวแขน เพราะนอกจากจะสร้างความสบายในการนั้งของผู้สูงอายุแล้ว ในเวลาที่ต้องการจะยืน ที่พักแขนนี้จะเป็นส่วนช่วยพยุงให้ผู้สูงอายุสามารถยืนได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น

           

อย่างไรก็ดี แม้ว่าคุณออกแบบบ้านให้เหมาะกับการที่ผู้สุงอายุจะอาศัยได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่ด้านจิตใจของผู้สูงอายุด้วย เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข หวังว่าทุกท่านคงจะได้แนวคิดในการสร้างบ้านเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ

"เป็นบ้านที่รองรับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ"